Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

Besteldesembrood.nl

Opril grote markt 4

4461 AK Goes
E-Mail: retouren@besteldesembrood.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Logo Bestel Desembrood Winkelwagen gratisverzending veiligbetalen Medaille